PROTESTANTSE CLASSIS GOUDA

 

 

 
   

LAST UPDATE 01-05-2018

 
       
 

Het was op donderdag 27 november 2008 dat de Gereformeerde Classis Gouda en de Hervormde Classis Gouda ophielden te bestaan en de Protestantse Classis met een feestelijke dienst in De Oostpoort (Gouda) van start ging.

Tot de Protestantse Classis Gouda behoorden 42 Hervormde, Gereformeerde en reeds gefuseerde of gefedereerde kerkgemeenten in de regio. Ook de Evangelisch Lutherse Gemeente in Gouda hoorde erbij.

Geografisch gezien strekte de classis zich uit van Waddinxveen in het noorden, Waarder als oostelijke punt, via Schoonhoven/Willige Langerak in het zuiden tot Krimpen aan de Lek in het westen.

 
 

Door de structuurwijzigingen in de PKN (in het kader van Kerk 2025) is de Protestantse Classis Gouda per 1 mei 2018 opgegaan in de classis Zuid-Holland Noord. De laatste classicale vergadering was op 25 april 2018 in de Ichtuskerk in Reeuwijk.